INTERAKCJA MIĘDZYLUDZKA

Interakcja to inaczej obopólne działanie ludzi na siebie. Zachodzi ona nie tylko poprzez komunikacje lecz również w wyniku syboli, znaków, sposobu zachowania.

Wzajemna interakcja międzyludzka istnieje po to aby budować więź kulturową i społeczną jednak czasem może działać destruktywnie gdy wysyłamy do drugiego człowieka poprzez interakcje negatywne bodźce. Interakcja może być zbiorowa lub partnerska. Zbiorowa jest wtedy kiedy np. w danej sali znajduje się kilkanaście osób. Wtedy wszyscy uczestnicy tego spotkania oddziaływują na siebie. Interakcja partnerska zachodzi wśród par lub przyjaciół. Podczas każdej zachodzącej interakcji analizujemy, oceniamy drugiego człowieka pod względem jego wyglądu, sposobu poruszania się, cech fizycznych jak również sposobu mówienia. O drugim człowieku bardzo dużo mogą nam powiedzieć również miejsca gdzie najczęściej przebywa, mieszka, pracuje, je oraz jego sposób ubierania się.

Dostarczone podczas procesu interakcji informacje najczęściej interpretujemy na swój sposób po to by ocenić drugiego człowieka, poznać jego osobowość. Są to jednak stereotypy, które nie powiedzą nam nic więcej o drugim człowieku bez jego bliższego poznania.


"W jaki sposób skutecznie wpływać na innych i bronić się przed negatywnym wpływem z ich strony?"

  1. Wywieranie wpływu
  2. Komunikacja a perswazja
  3. Interakcja miedzyludzka
  4. Manipulacja a placebo
  5. Wywieranie wpływu a zachowania
  6. Psychologia wywierania wpływu i psychomanipulacji


"W jaki sposób skutecznie wpływać na innych i bronić się przed negatywnym wpływem z ich strony?"


Copyright © bogactwo.com Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.